Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zgadzam się


Z NAMI PO
PRAWO JAZDY

Szkolimy na kategorię B, AM, A, A1 i A2


Kompendium wiedzyOSK DAŻAR


KATEGORIA B

uprawnia do kierowania:
 

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
 • wymieniony powyżej pojazd z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t
 • zespołem pojazdów określonym pod lit. "a" oraz przyczepy lekkiej (której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg), o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu przekracza 3,5 t, ale nie przekracza 4250 kg..
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem: którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy (kod B96).,
 • ciągnikiem rolniczym oraz pojazdem wolnobieżnym
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM i B1.


Wymagany wiek:

 • 18 lat (kurs można rozpocząć 3 m-ce przed wymaganym wiekiem)
 • Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.


Szkolenie:

 • teoretyczne - 30 godzin
 • praktyczne - 30 godzin
KATEGORIA B1

uprawnia do kierowania:
 

 • czterokołowcem (jest to pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
  *) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
  **) w przypadku przewozu osób 400 kg;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM


Wymagany wiek:

16 lat (kurs można rozpocząć 3 m-ce przed wymaganym wiekiem) Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.


Szkolenie:

 • teoretyczne - 30 godzin
 • praktyczne - 30 godzin

- na chwilę obecną nie prowadzimy takich szkoleńKATEGORIA A

uprawnia do kierowania:
 

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika przekraczającej 50 cm3 dwukołowym lub z bocznym wózkiem - wielośladowym (w tym również pojazdem trójkołowym o symetrycznym rozmieszczeniu kół);
 • motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM


Wymagany wiek:

 • 24 lata
 • 20 lat - jeżeli osoba szkolona od co najmniej 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
 • 21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A


Szkolenie:

 • teoretyczne - 30 godzin
 • praktyczne - 20 godzin,
 • jeżeli osoba posiada kat. A1 lub A2 - 10 godzin szkolenia praktycznego.KATEGORIA A2

uprawnia do kierowania:
 

 • motocyklem o mocy nie przekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzania zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla
 • motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczającej 15 kW;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego pod literą "a" i "b" wraz z przyczepą.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM


Wymagany wiek:

 • 18 lat – osoba, która nie ukończyła 18 lat, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.


Szkolenie:

 • teoretyczne - 30 godzin
 • praktyczne - 20 godzin
 • jeżeli osoba posiada kat. A1 - 10 godzin szkolenia praktycznegoKATEGORIA A1

uprawnia do kierowania:
 

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3, mocy nie przekraczającej 11 kW (14,95 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg
 • motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczającej 15 kW
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego pod literą "a" i "b" wraz z przyczepą
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM


Wymagany wiek:

 • 16 lat – osoba, która nie ukończyła 18 lat, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.


Szkolenie:

 • teoretyczne - 30 godzin
 • praktyczne - 20 godzinKATEGORIA AM

uprawnia do kierowania:
 

 • motorowerem dwu- lub trójkołowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub z silnikiem elektrycznym o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h
 • czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego pod literą "a" i "b" wraz z przyczepą


Wymagany wiek:

 • 14 lat – osoba, która nie ukończyła 18 lat, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.


Szkolenie:

 • teoretyczne - 6 godzin (u Nas nie mniej niż 30 godzin szkolenia teoretycznego)
 • praktyczne - 5 godzin (u Nas nie mniej niż 10 godzin szkolenia praktycznego)

SZKOLENIA wg kategorii AM do odwołania WSTRZYMANE.
GALERIA


LOKALIZACJA

 • Pn-Pt: 07:00 - 18:00 | Sob: 07:00 - 11:00

 • Kupiecka 3, 66-200 Świebodzin